Ron Nieuwenhuizen  Photo Gallery   

Kebun Raya Bogor

Botanische tuin regenstad Buitenzorg Java-2014

Abu Dhabi
Jakarta
Batavia
Bogor
Bandung
Bandung trein
Jogyakarta
Borobudur
Wasa
Paleis Sultan
Solo
Pramadan
Malang
Kalibaru
Bali
Sanur
Ubud
Goa Gajeh
Saung angklung Udjo

Johannes Elias Teijsmann -June-1, 1808-June 22, 1882
was a biologist botanist and plant collector

Teijsmann volgde de lagere school en hielp zijn vader (een tuinman) bij zijn werk;
later verhuisde hij naar Voorburg, waar hij zich als tuinknecht verhuurde
en trad van daar in dienst bij Graaf van den Bosch.
Aan het einde van 1829 vertrok hij naar Nederlands Indië,
in dienst als tuinman van de dan pas benoemde
gouverneur-generaal Johannes van den Bosch.
In 1830 werd Teijsmann benoemd tot hortulanus van de plantentuin te Buitenzorg.

Caspar Georg Carl Reinwardt    Pruisen, 3 juni 1773-6 maart 1854
was een Nederlandse botanicus van Pruisische afkomst.

de eerste directeur van de botanische tuin

 

Ary Prins 1816-1867    GG Ned Indie

waarnemend gouverneur generaal

Achmad Jahja Goh Hortono Kostermans
Andre Joseph Guillaume Henri Kostermans
Nederlandse en Indonesische botanici

 

 

Foto's Ron Nieuwenhuizen